Hjem | Bloggen | Bøger | Links                                                                            Sprog: Engelsk

Kommentarer: post@finaltheories.com

Hvis du ønsker at fremme teorien om "Verdensrummets struktur og sammesætning", så fortæl andre om den - eller endnu bedre, lav et link til denne side.

 Udledning af teorienEvaluering af teorien | Test af teorien

| Bevis: Den specielle relativitetsteori er forkert

Bøger

                 


Verdensrummets Struktur og Sammensætning

Strukturen og sammensætningen af kosmos afhænger blandt andet af rummets geometri, det vil sige om rummet er fladt eller buet. I et euklidisk fladt rum er tyngdekraften en tiltrækningskraft mellem kvantepartiklerne i kosmos, mens tyngdekraften ifølge den almene relativitetsteori er en geometrisk egenskab ved rumtiden. Da disse forskellige fortolkninger har en overordentlig stor indflydelse på fortolkningen af sammensætningen af kosmos, ender afhandlingen med at bestå af to teorier: Kvanteæterteorien og Den Euklidiske Kosmos Teori.
 
Ifølge kvanteæterteorien, som er baseret på kvantefeltteorien, er nulpunktfeltet baggrunden for alle kvantefænomener, herunder udbredelsen af fotoner og virtuelle fotoner, hvor fotonerne er de grundlæggende bestanddele af elektromagnetisk stråling, mens de virtuelle fotoner danner de elektromagnetiske kraftfelter.
 
Da en ændring af størrelsen af et fast legeme kun kan opstå på grund af en ændring af de kræfter, der holder legemet sammen, stammer relativistiske fænomener som længdekontraktionen og den relativistiske masse fra hastigheder i forhold til nulpunktsfeltet og derved i forhold til udbredelseshastigheden af de elektromagnetiske kræfter, der binder legemerne sammen. Da fysiske længdekontraktioner kan påvirke urene, men ikke tiden, må det være urene, der er fejl på - og ikke tiden. Dette betyder, at tidsaksen er lige så lineær som de tre rum koordinater, hvorfor rummet er euklidisk.
 
Ifølge teorien kan længden sammentrækning afledes fra Coulombs lov og Michelson og Morleys eksperiment kan forklares ved en fysisk længdekontraktion. Selv sammenhængen E = mc2, og mange af de relativistiske relationer, kan udledes af de klassiske love. Da m = E/c2 = ε0μ0hf, hvor m er den relativistiske masse, ε0 er den elektriske konstant, μ0 er den magnetiske konstant, h er Plancks konstant og f er frekvensen, indebærer ligningen, at massen består af elektromagnetiske kvantebølger og er dermed et produkt af det elektromagnetiske kvantefelt.
 
Den euklidiske kosmos teori, der forklarer alle de grundlæggende spørgsmål vedrørende vores univers, ser på fordelingen af masse og energi i det euklidiske rum og bygger på den klassiske fysik.
 
Ifølge teorien består kosmos af et uendeligt euklidisk rum, hvor alt stof og energi samlet. Når vi ser på fordelingen af stof og energi, antager vi, at kosmos har eksisteret i uendelig lang tid, at massen og energien er konstant, og at massen og energien er kvantiseret - og derfor ikke kan ende som en singularitet. Tyngdekraft vil da frembringe en massefordeling i det uendelige flade rum, hvor massen og energien samles i større og tættere strukturer, indtil der opstår en ligevægtstilstand i det euklidiske rum.
 
Efterhånden som tiden går, vil energien blive opbrugt, så de større og tættere enheder som følge af tyngdekraften samler sig i sorte huller og lukkede universer. Da kvanteteorien ikke tillader singulariteter, vil selv de lukkede universer, hvis processen får lov at fortsætte, ende som gigantiske sorte huller. Men da vi eksisterer, må der være en måde, hvorpå et sort hul kan omdannes til masse og energi.
 
Resultatet er, at der opstår et big bang, hver gang et sort hul opnår den rette størrelse. Da en sort hul eksploderer i et big bang i et eksisterende univers, giver det en forklaring på hvad der startede Big Bang, og hvor energien kom fra. Desuden forklarer det den hurtige stjernedannelse, da den "gamle" masse fungerer som kim for dannelsen af nye himmellegemer. Det mørke stof er simpelthen det "gamle" stof, som befinder sig indenfor radius af et big bang, mens den mørke energi er det "gamle" stof, som befinder sig udenfor radius af et big bang.
 
Desuden løser teorien fladhedsproblemet, horisontproblemet og glathedsproblemet, og forklarer massefordeling i galakserne og universets netværksstruktur. Endelig passer teorien med de nyeste data fra WMAP.

Bøger:

Verdensrummets Struktur og Sammensætning (eBook).


 
 

Til toppen                                                                              © J. Balslev 2010

post@finaltheories.com